3. OKTOBAR, 19.30 - KAŽI A: PREDAVANJE BORISA TELEČKOG: KO SAM JA?

Share


Ako želiš da upoznaš nekoga, pitaj ga šta misli o sebi.
Latinska izreka

U oktobru Fondacija "Danilo Kiš" nastavlja ciklus psiholoških predavanja pod nazivom "Kaži A" kojim Subotičanima pruža podršku u očuvanju mentalne higijene i psihičkog zdravlja, a ovoga puta u saradnji sa Centrom za savetovanje i podršku porodici iz Subotice.

Predavanje pod nazivom "Ko sam ja?" je održano u Omladinskom klubu "Skladište" u petak, 3. oktobra 2014. godine sa početkom u 19.30 časova. Predavanje je održao Boris Telečki, diplomirani psiholog pri Centru za savetovanje i podršku porodici Centra za socijalni rad Subotica.

Ulaz je slobodan.

Predstava o sebi samom je vlastiti fiktivni lik kakvim pojedinac zamišlja sebe, kakav bi želeo da bude i kakav veruje da jeste. Slika o sebi se postepeno izgrađuje, počev od ranog detinjstva (od četvrte ili pete godine), pod uticajem očekivanja, mišljenja i procena drugih, značajnih ljudi, o nama samima. Ova slika se po pravilu znatno razlikuje od osobe kakva ona stvarno jeste (bilo da pojedinac sebe precenjuje, idealizuje ili potcenjuje, omalovažava). Bez obzira kakva ona bila, pozitivna ili negativna, ta slika bitno određuje naša osećanja, mišljenje, stavove i ponašanje.

Tokom predavanja će psiholog Boris Telečki dati odgovore na neka od sledećih pitanja: Ko smo? Kakvi smo? Koliko vredimo u odnosu na druge? Koji faktori utiču na razvoj slike o sebi? Aspekti slike o sebi; povezanost slike o sebi i samopouzdanja; pozitivna ili negativna slika o sebi - od čega zavisi? Slika o sebi i postignuće; Kako slika o sebi utiče na samopoštovanje? Izgradnja i očuvanje pozitivne slike o sebi. 

Boris Telečki je diplomirani psiholog, edukant četvrte godine edukacije za psihodramskog psihoterapeuta pod supervizijom. Zaposlen je u Centru za socijalni rad Subotica, pri Centru za savetovanje i podršku porodici, gde se bavi individualnim, savetodavno-psihoterapijskim radom. Edukovan za rad sa ženama žrtvama porodičnog nasilja, potencijalnim usvojiteljima kao i za tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima. U okviru svog profesionalnog angažmana imao je prilike da radi sa pojedincima iz pomenutih populacija, grupno i individualno, da vodi psihodramsku grupu sa adolescentima, kao i grupno savetovanje sa HIV pozitivnim osobama u okviru NVO Stav plus iz Subotice.