25. NOVEMBAR, 19.30 - KAŽI A: STRAHOVI

Share


Fondacija "Danilo Kiš" nastavlja ciklus psiholoških predavanja pod nazivom "Kaži A" sa namerom da istakne važnost mentalne higijene i psihičkog zdravlja.

Redovno mesečno predavanje u okviru psihološkog ciklusa Kaži A u novembru će biti posvećeno strahovima i njihovom prevladavanju. Predavanje pod nazivom "Strahovi" održaće Milana Jovićević, diplomirana psihološkinja u utorak 25. novembra 2014. godine sa početkom u 19.30 časova u Omladinskom klubu Skladište.
Ulaz je slobodan.

Strahovi su grupa osećanja koju osoba ima kada proceni da je ugrožena ona ili neka njena vrednost, a  nije u mogućnosti da se adekvatno suprotstavi objektu ili situaciji koja je ugrožava. Nekada se plašimo kada nam neko uperi pištolj, nekad imamo predispitnu tremu, a nekad ni ne znamo poreklo svoje strepnje. Većina ljudi ne voli ta osećanja, ali strah je normalna pojava i sastavni deo emocija. U evolutivnom smislu, svrha straha je preživljavanje i samozaštita individue, kao i zaštita njenih vrednosti. Jedini urođeni strahovi, odnosno strahovi koji se ispoljavaju još kod beba, su strah od gubitka podloge i strah od jakog zvuka.
Neke od tema kojima će se Milana Jovićević baviti tokom predavanja su: definicija straha, strah kao jedna od osnovnih emocija, strahovi kod dece i odraslih, poreklo strahova, vrste strahova, realni i nerealni strahovi, funkcija strahova, problemi suočavanja i prevazilaženja straha, strahovi modernog čoveka, anksioznost, fobije, napadi panike, različiti mehanizmi za  prevazilaženje strahova.
Milana Jovićević je 2005. godine diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odseku za psihologiju. Od 2005. do 2008. godine se edukovala za psihodramskog terapeuta. Zaposlena je u Predškolskoj ustanovi “Naša Radost” u Subotici od 2005. godine. Autorka je i koautorka brojnih psihodramskih radionica za omladinu, kao i autorka i realizatorka radionica i predavanja za roditelje o psihološkim i razvojnim temama. Koautorka je seminara “ Ja polazim u školu – individualizacija procesa pripreme deteta za školu” koji je akreditovan od strane Ministarstva prosvete.

Ulaz je slobodan.