26. FEBRUAR, 19.30 - RADNA SOBA: PREDAVANJE - POLITIKA LIČNOSTI: TERETANA I MOĆI

Share


U okviru konkursa "Radna soba" Fondacije "Danilo Kiš" u četvrtak, 26. februara 2015. godine u Omladinskom klubu "Skladište" sa početkom u 19.30 časova održano je predavanje na temu: "Politika ličnosti: Teretana i moć". Predavanje su održali Dejan Matlak, student etnologije i antropologije, i Nina Racić, diplomirani psiholog, iz Subotice.

Tehnike selfa, odnosno umetnost postojanja kojom dominira okupacija sopstvom, predstavlja se kao dominantan diskurs u savremenom društvu. Koristeći se teorijom Mišela Fukoa i primerima koje je ponudio u "Istoriji seksualnosti" pokušali smo da razumemo savremeni fenomen "odlaska u teretanu". Narativi korisnika teretane omogućili su nam da steknemo uvid u odnos koji ove individue ostvaruju sa praksama koje se vezuju za ovaj prostor. "Disciplinovanjem sopstva" individua stiče utisak "posedovanja" određene količine "moći" kojom je u mogućnosti da raspolaže kako bi ostvarila svoje namere. Nameću se pitanja kakva je priroda "moći" koja se stiče i nad kim se ona koristi? Kao i, da li su ove prakse put do "moći"  ili put kojim nas "moć" vodi?

Dejan Matlak je rođen u Subotici. Trenutno je na četvrtoj godini etnologije i antropologije na univerzitetu u Beogradu. Pri Istraživačkoj stanici Petnica radi kao mlađi saradnik na seminaru antropologije.  Saradnik je časopisa “Kužiš”. Član je redakcije časopisa “Karton” Fondacije "Danilo Kiš" Subotica.

Nina Racić je rođena u Subotici. U Novom Sadu 2014. godine stiče zvanje diplomiranog psihologa. Trenutno je na master studijama psihoterapije na Fakultetu za pravne i poslovne studije u Novom Sadu. Članica je Ženskog centra SOS. Pripravnica je u Kliničkom centru Vojvodine na odeljenju za internu medicinu. Završila je dvogodišnju edukaciju iz transakcione analize i stekla zvanje TA praktičara. Trenutno je na naprednom treningu iz integrativne psihoterapije u Novom Sadu.

Fondacija "Danilo Kiš" je u septembru 2014. godine raspisala poziv "Radna soba" sa ciljem da podstakne pojedince i udruženja da promišljaju svoju ulogu u zajednici, da sebe gledaju i razvijaju kao nosioce novih kulturnih strujanja i promena, te da javni prostor posmatraju i brane kao svoj. Omladinski klub “Skladište” zamišljen je, dakle, kao RADNA SOBA za sve koji se (pro)nalaze na putu ka realizaciji svojih ideja, zamisli i projekata kojima Grad i svoje neposredno okruženje čine lepšim, dinamičnijim, zdravijim i boljim.

Ulaz je slobodan.