25. MART, 19.30 - KAŽI A: KOMUNIKACIJA BEZ FILTERA

Share


Ciklus psiholoških predavanja pod nazivom "Kaži A" Subotičanima pruža podršku u očuvanju mentalne higijene i psihičkog zdravlja.  Predavanje pod nazivom "Komunikacija bez filtera" održano je u Omladinskom klubu "Skladište" u sredu, 25. marta 2015. godine sa početkom u 19.30 časova. Predavanje je održala mr Dijana Kopunović Torma, magistarka psiholoških nauka i geštalt psihoterapeutkinja iz Subotice.

Komunikacija je osnov na kome su zasnovani naši odnosi. Ona može biti u verbalnoj ili neverbalnoj formi, uključujući dodir, kontakt očima i gestove. Način na koji komuniciramo pokazuje kako se odnosimo prema drugim ljudima i može duboko da utiče na njihova osećanja. Naša komunikacija može da nam otvori vrata ili da nas navede na zid.
Kada isključimo sve filtere, kao što su očekivanja, lični interesi, uverenja, stres, naša komunikacija postaje jasna i izvorna, potpuno prirodna, a ne iskrivljena, pa samim tim i nejasna. Proces komunikacije je dvosmeran i sastoji se od izražavanja sebe i slušanja drugih. Načini na koje to radimo određuju da li će doći do povezivanja sa sobom i drugima ili do prekida komunikacije i gubljenja kontakta.
Kakav je kvalitet naše svakodnevne komunikacije? Da li razmišljamo kako ćemo nešto saopštiti drugoj osobi? Šta nam prija u komunikaciji sa drugima, a šta ne? Da li je lako reći ono što želimo, a da to bude dovoljno jasno? Kako sebi i drugima možemo život učiniti kvalitetnijim, poštujući sebe i druge i koristeći moć komunikacije da se sa drugima povežemo i dođemo do zajedničkih ciljeva koji će biti odraz zadovoljenih potreba? O svemu ovome više ćemo čuti tokom ovog predavanja.
(mr Dijana Kopunović Torma)


Dijana Kopunović Torma je magistarka psiholoških nauka i geštalt psihoterapeutkinja, u fazi je pripreme doktorske disertacije, radi u PU Naša radost u Subotici. Specijalistkinja je razvojne psihologije i psihopatologije, a u fokusu joj je rad sa porodicama i edukacija zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Autorka je pet akreditovanih seminara za prosvetne radnike u Srbiji sa naglaskom na inkluzivni program, organizaciju kvalitetnog obrazovanja, rad sa porodicama i uvođenje dramskog metoda u realizaciji vaspitno-obrazovnog rada. Angažovana je od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije na poslovima edukatora-trenera za predmet Građansko vaspitanje za nastavni kadar osnovnih škola. Članica je Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju na nivou Republike Srbije. Realizatorka je izložbe "Metamorphosis" pri Fondaciji mentalne higijene "Exspecto" u Subotici, namenjene mladima čiji je cilj prevencija bolesti zavisnosti. Članica je Saveza društava psihoterapeuta Srbije i Društva psihologa Srbije u kome je angažovana kao predsednica komisije za dodelu prestižne nagrade za popularizaciju struke "Živorad Žiža Vasić". Potpredsednica i menadžerka je Udruženja za umetničku ekspresiju mladih "Kulturalni različak", koje se bavi radom sa prirodnim materijalima i negovanjem tradicije i starih zanata. Aktivno učestvuje na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i kongresima. Bila je predsednica programskog odbora stručno-naučnog skupa psihologa Srbije. Objavila je više stručnih radova u domaćim i stranim stručnim časopisima. Dobitnica je "Društvenog priznanja" Društva psihologa Srbije kao i priznanja za popularizaciju struke "Živorad Žiža Vasić".