18. maj, 11.30 - Studentska izložba festivalskih plakata

Share


Studenti četvrte godine Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu koji pohađaju studijski program Dizajn, u okviru modula Grafički dizajn, na predmetu Plakat, uz mentorsko vođstvo profesora Zdravka Mićanovića, svake godine kao prvi zadatak u sklopu predviđenog programa rade plakate za konkretnu manifestaciju, a od jeseni 2009. godine to je Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici. Kao rezultat uspešne saradnje, odabrani studentski plakat postaje zvanični plakat ove manifestacije, studentski radovi bivaju obuhvaćeni izložbom koja se održava u okviru Festivala, a studenti dobijaju priliku da osvoje jednu od tri nagrade kojima se simbolično nagrađuje njihov trud i daje podstrek za dalji rad.

Izlagači:

· Dušan Mažibrada, I mesto

· Danilo Trbojević, II mesto

· Jasmina Zornić, III mesto

· Ana Aleksov, III mesto

· Bojana Jemuović

· Kristina Karaklajić

· Marko Novak

· Jelisaveta Stošić

Autori prethodnih pet pobedničkih plakata / authors of the previous five winning posters:

· Miladin Miletić (2010)

· Nemanja Vlašković (2011)

· Nikola Rakić (2012)

· Igor Bubanja (2013)

· Marijana Obradović (2014)

 

www.fpu.edu.rs

 

Koreni Fakulteta primenjenih umetnosti sežu u daleku 1895. godinu i početak rada Srpske crtačko-slikarske škole Kirila Kutlika i 1905. godinu kada je otvorena Umetničko-zanatska škola u Beogradu. Ovu ustanovu je između dva svetska rata zamenila škola primenjenih umetnosti, koja je samo tri godine posle završetka

Drugog svetskog rata podignuta na stepen akademije (1948), a četvrt veka kasnije na rang fakulteta (1973).

Akademija se od početka držala nekih osnovnih načela koja su važila u sličnim školama u svetu, uzimajući u obzir neke domaće specifične prilike i potrebe.

Nova faza u razvoju ove škole nastaje 1973. godine, kada se Akademija reorganizuje i menja naziv u Fakultet primenjenih umetnosti. Tada je usvojen složeniji i bogatiji program nastave koja je organizovana u specijalizovanim odsecima i ateljeima sa savremenim pristupom u oblastima koje su zastupljene u programu fakulteta.

Od 2008. studije na FPU organizuju se na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih, studijskih programa.

FPU je akreditovan za tri studijska programa na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama i to:

-          Primenjena umetnost

-          Dizajn

-          Konzervacija i restauracija.

Poster / Plakat: Dušan Mažibrada, Faculty of Applied Arts, Belgrade, Serbia / Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, Srbija

(Mentor: Prof. Zdravko Mićanović)