1 – 2. jul 2015, RADNA SOBA: NEW SPARK JAZZ ORCHESTRA - ŽENE BALKANA U DŽEZU

Share


U okviru projekta "Radna soba" Fondacije "Danilo Kiš" od 1. do 2. jula 2015. godine u Omladinskom klubu „Skladište“ biće održan prvi partnera projekta New Spark Jazz Orchestra - Žene Balkana u džezu. Tokom ovog susreta partneri projekta će kroz saradnju koncipirati ciljeve i organizovati aktivnosti za sledeći, početni period dvogodišnjeg projekta koji je sufinansiran od strane Balkan Arts and Culture Fund i Ministarstva kulture Republike Srbije.

New Spark Jazz Orchestra - Žene Balkana u džezu je inovativan umetnički program sa ciljem da se poveća broj žena muzičara i kompozitora na regionalnoj džez muzičkoj sceni, poboljšaju profesionalne mogućnosti žena muzičara kroz jačanje njihovog kapaciteta i edukaciju, što bi direktno uticalo na kulturni razvoj Srbije i regiona, promovišući vidljivost žena umetnica-muzičkih profesionalaca. Ujedinjeni partneri u projektu iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, Slovenije i Italije formiraju jaku platformu za održivu kros-sektorsku međunarodnu saradnju u oblasti muzičke produkcije, obrazovanja i promocije; podrazumevajući otvaranje novih radnih mesta/karijera na sceni, kao i stvaranje potencijala za samostalne umetnice.

Vodeća organizacija projekta je subotičko udruženje građana kooperativa "ARTRUST", a idejni pokretač i vođa projekta Jasna Jovićević. Učesnici su: Jasna Jovićević (Srbija), Toni Kitanovski (Makedonija), Pina Bubanja (Crna Gora), Darja Dobrsek, Anja Jukić (Slovenija), Patricia Adkins (Italija), Petra Bischof (Srbija).

Projekat je podržala Fondacija „Danilo Kiš“ kroz konkurs „Radna soba“.