Oktobar-decembar: KIŠ TEATAR: POZORIŠTE ZA MLADE FONDACIJE "DANILO KIŠ"

Share


Od oktobra 2015. godine sa radom počinje Kiš teatar - Pozorište za mlade Fondacije "Danilo Kiš", sa scenama na srpskom i mađarskom jeziku.  Scenu na srpskom vodiće Vladimir Grbić, glumac Narodnog pozorišta Subotica, dok će scenu na mađarskom jeziku voditi Kálló Béla, glumac Dečjeg pozorišta u Subotici.

Nakon što su u okviru Pozorišnih radionica u organizaciji Fondacije "Danilo Kiš" pomenuti glumci proteklih godina odnegovali dve generacije polaznika, gde su ih po uzoru na rad studenata na glumačkim akademijama naučili osnovama glumačkog zanata, uspostavljanje Omladinskog pozorišta Kiš teatar predstavlja sledeći stupanj u negovanju njihovog pozorišnog izraza - radom na predstavama prilagođenim njihovim aktuelnim izražajnim mogućnostima i interesovanjima.

Mladi glumci obe scene će se od početka oktobra sastajati dva puta nedeljno u Omladinskom klubu "Skladište", gde je za početak planiran odabir pozorišnog komada koji će akteri uz pomoć svojih mentora potom pretočiti u predstave, čije premijere su planirane za januar sledeće godine.