Share


KREATIVNE RADIONICE

Umetnička radionica Medijala, Foto radionica Urbani safari, Filmska radionica Felini za početnike, Književne radionice Ének éneke i Fus-notes.

 

UMETNIČKA RADIONICA MEDIJALA
Prva etapa u radu umetničke radionice Medijala prošla je, kako drugačije, nego radno. Ana, Ivana, Lara & Klara, Dejana, Sonja, Jelena, Silvia, Dora, Andrea, Jožef i Dragan (koga li smo izostavili?) nisu se libili da zasuku rukave i umoče ruke u boje i drvofiks da bi restaurisali zmajeve za Trenchtown festival, a zatim i da se upoznaju sa osnovama postavljanja mozaika. Najizdržljiviji radioničari, svesni da nema arta bez crafta, nakon toga počinju da rade na projektu Light My Fire – lumino objekti. Kroz istraživanje tehnike crtanja, uključujući liniju, proporciju i formu, nastale su slike rađene pastelom. Sledeći korak podrazumevao je da se dvodimenzionalni crtež prenese u trodimenzionalnost (opipaj volumen!) i pomoću žice i gaze pretvori u lumino objekat koji zahteva višeslojnu obradu. I na kraju? Videćete na izložbi…


FOTO RADIONICA : URBANI SAFARI

I ove godine, kao i prošle, polaznici foto radionice imali su priliku da nauče osnove fotografisanja-kako nastaje fotografija pomoću analogne i digitalne tehnike, razlike i sličnosti ove dve tehnike. Pored toga, učesnici radinoce upoznali su i najvažnije elemente fotografije kao što je ekspozicija, dubinska oštrina i kadriranje ili kompozicija slike. Za vreme trajanja Trenchtown festivala polaznici su imali zadatak da naprave seriju fotografija na temu "Život na Trenchtown-u". Nastale slike se mogu videti na sajtu www. trenchtown.org. Tokom svakog sastanka učesnici imaju prilike da pokazu svoje radove grupi i da dobiju korisne komentare. Na kraju fotografske radionoce organizovaće se grupna izložba od najuspelijih radova polaznika.


FILMSKA RADIONICA: FELINI ZA POČETNIKE

U toku je Filmska radionica Fokus Fondacije pod radnim naslovom FELINI ZA POČETNIKE! U ovoj radionici se gledaju i komentarišu klasični i moderni filmovi, i razgovara se o svetu koji nas okružuje. Pokušavaju se uočiti i istaći jedinstveni karakteri i situacije koje nastaju kada ove karaktere pustimo da se ponašaju u skladu sa sopstvenom prirodom.

Snima se i radi film o Subotici i "Trenchtown" festivalu. Film ce pokušati da suprotstavi ili barem naglasi suprotnosti provincijskog i globalnog senzibiliteta. Radni naziv filma je "Realnost gradske dosade i nadrealnost festivalske zabave"...

Moderator radionice je Darko Kovačević, nezavisni umetnik iz Subotice.


KNJIŽEVNA RADIONICA: ÉNEK ÉNEKE

U toku su i književne radionice na mađarskom jeziku. Evo nekoliko dnevničkih beleški o radionicama iz pera Petre Bakoš, moderatora...Tokom rada radionice društvo se proširilo. Osim starih članova (Fábián Elza, Göncöl Csaba, Milánkovity Szasa, Süli Flórián, Száraz Áron, Tóth Eszter) ove sezone su nam se pridružili i: Farkas Zsuzsanna, Kelemen Emese, Lőrinc Tímea, Virág József. Zbog toga sam morala malo da promenim plan rada, i da počnem sa pripremnim predavanjima…

27.04.2007.
Uvod u rad: razgovor o pojmovima navedenim u kratkom eseju koji je bio objavljen u svesci “Fokus”-a. Pripitomljavanje pojmova kao što su: ličnost, individualnost, subjekat; dvostruka ili višestruka ličnost, mogućnosti konstruisanja ličnosti, uloga različitih jezika (verbalna, vizualna i telesna komunikacija) u tome.

04.05.2007.
Održala sam predavanje o tome kako je nastao ovaj jezik koji danas koristimo kad pričamo o našoj “ličnosti”, počev od renesanse pa sa skokovima kroz istoriju pojmova sve do Freuda, i nadalje: Lacan, Žižek, Davidson.
Članovi radionice su dobili zadatak da pročitaju knjigu “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” ili da pogledaju neku od mnogobrojnih filmskih verzija te priče.

11.05.2007.
Diskusija o priči, u fokusu sukoba čoveka i zveri, spiritualno i biološki determinisane u ličnosti protagoniste. Tokom diskusije, kao moderator, počela sam da skrećem pažnju na one marginalnosti u našim ličnostima, koje nam omogućavaju da razumemo ili da prepričamo ovu priču kao svoju.
Članovi radionice su dobili zadatak da napišu tekst (kratku priču, esej itd.) u kojem kreiraju jednog protagonistu koji izraste iz neželjenih ili nevoljenih karakteristika ličnosti autora.

18.05.2007.
Rad na tekstovima članova Radionice. Tekstove sam dobila preko interneta, i neke delove sam (sa ili bez imena, po želji autora teksta) podelila drugim članovima grupe. Tokom rada smo izdvojili neke karakteristike protagonista tekstova, i počeli ih prepričavati ukoso, tako što smo pokazali kakve pozitivne inicijative mogu da izrastu i od tih svojstava, koji su po konvencijama naše kulture odvratna. Svrha rada je da prepoznamo da naš subjekat nije nešto cementirano, nego da njegove karakteristike zavise od datih situacija, to jest da je subjekat projekat.

01.06.2007.
“Napravili smo” tekst-kolaž tako što je svako napisao tri rečenice. Od tih rečenica samo poslednju smo pokazali susedu u krugu, tako da je on/a svoj deo vezao za dobijenu rečenicu. Na taj način dobili smo tekst-kolaž koji je bio iznenađenje svima, pošto su rečenice dobile novi sadržaj u novom kontekstu. Pročitali smo tekst, i interpretirali ga.

08.06.2007.
Interpretacija tekst-kolaža. Učesnici su bili oduševljeni time kako zajednička interpretacija može da ide od slučajnog do veoma sažetog teksta, kompleksnog značaja. Diskusija je krenula ka postmoderničkoj tehnici čitanja.

15.06.2007.
Svi učesnici su poštom dobili kratke priče čiji je autor Ákos Deissinger, mladi vojvođanski pisac, koji je izradio alterego pisca Mézes Mihály-a, pedesetogodišnjaka. Tokom radionice razgovarali smo o tome kako se razgrađuje taj stariji karakter aktera u tekstovima, i kako to utiče na naraciju priče.

22.06.2007.
Tekstovi Deissingera su puni osvrta na vojvođansku mađarsku književnu tradiciju. Radioničari su prepoznali dosta toga, ali u fokusu diskusije je bila određena ironija s kojom Deissinger reinterpretira i oživljava ove već trule pojmove.

23.06.2007.
Pozvali smo Deissingera da se pridruži radionici, tako da su učesnici mogli da razgovaraju sa autorom o svojim utiscima...KNJIŽEVNA RADIONICA: FUS-NOTES!

Radioničari književne radionice, možete nas slobodno zvati: Fus-notesovci, pišu! Sastajemo se svakog četvrtka u 19. 30 i družimo, do iza ponoći. Šta radimo?! Čitamo napisano, uglavnom. Svoje, tuđe, poznato, nepoznato... Na zadate teme, recimo, svaki radioničar napiše pesmu, priču, refleksiju i onda iščitano doradjujemo, kritikujemo, predlažemo šta bi trebalo da se učini, doda, oduzme... Kako bi se rad mogao poboljšati, doraditi ili pohvalimo onog koji je uspeo da nas zadivi svojim pisanijem. Tokom maja učestvovali smo u promociji poetske zbirke Daimonion moderatora radionice Snježane Rončević. Desetog maja obeležili smo, poetskim kazivanjima, odlazak pesnika Stevana Raičkovića. Na književni konkurs: Pesnička škola za mlade literne talente, poslali smo radove naših članova. Na poslednjoj radionici, napravili smo nekoliko fotografija za vas…

I da ne bi smo samo pisali o sebi, čitajte nas.Mi smo na blogu, fus-notes.blogspot.com
Do čitanja nas, vaši, Fus-notesovci: Nikola, Nevena, Ljiljana,Ivan, Filip, Nebojša, Ana, Angelina, Igor, Luna, Marija, Sonja, Vukašin, Martina i Snježana!


PSIHODRAMSKA RADIONICA


SADRŽAJ RADIONICA

I RADIONICA:
Cilj: upoznavanje učesnika sa psihodramskim tehnikama i stvaranje grupne kohezije.
-Šta je psihodrama ( istorijat i primena psihodrame kao vrste grupnog terapijskog metoda)
-predstavljanje učesnika iz uloge dragog predmeta
-predstavljanje jedne fotografije iz života kroz scnesko prikazivanje i igranjem uloga.

II RADIONIVCA:
Cilj: Osvešćivanje neverbalnih poruka koje šaljemo i istraživanje načina na koji neverbalno komuniciramo.
-Uvodna aktivnost: ko nam je dao ime, porodične priče o imenima.
-Zagrevanje za rad na neverbalnoj komunikaciji (učesnici su dobili instrukciju da 10 min komuniciraju međusobno ali da ne koriste reči)
-lični radovi na teme koje su proizišle iz prethodne aktivnosti.

III RADIONICA:
Cilj: Osvešćivanje repertoara uloga koje imamo.
-Koje su to sve uloge koje imamo, koje volim a koje ne, koju ulogu bi volelo-la da imam a koju nikako ne želim (uloge su pri tom široko shvaćene- sudija, ćerka, roditelj, filmska uloga,...)
-lični radovi na teme pokrenute prethodnom aktivnošću.

IV RADIONICA:
Cilj: istraživanje socijalnih relacija sa bliskim osobama.
-Učesnici su na papiru simbolički predstavljali sebe i bliske osobe kao i relacije između njih.
-Lični radovi na temu odnosa sa bliskim osobama...