18. mart, 19.30 - KAŽI A: DOBRA STRANA STRESA ILI KAKO SMO TO PSIHOLOŠKI OTPORNI?

Share


Fondacija "Danilo Kiš" nastavlja ciklus psiholoških predavanja pod nazivom "Kaži A" sa namerom da istakne važnost mentalne higijene i psihičkog zdravlja. Predavanje na temu "Dobra strana stresa ili kako smo to psihološki otporni?" će u petak, 18. marta 2016. godine, sa početkom u 19.30 sati u Omladinskom klubu "Skladište" Fondacije "Danilo Kiš" održati psihološkinje Dragana Brdarić i Dragica Jovišević, saradnice Psihološkog centra SELF iz Sombora iz Novog SadaUlaz je slobodan.

Stres je psihička i fiziološka reakcija osobe na stresor(e), stimuluse/draži različitog porekla. Kod definisanja stresa i stresora je ključni element    lični   doživljaj    da je stresor ugrožavajući. Ta lična perspektiva je od presudnog značaja, jer ne postoji socijalni konsenzus ni o kvalitetu ni o kvantitetu stresora. To znači da dve osobe istih godina, pola, obrazovanja i socijalnog statusa, koje su slično vaspitane, obavljaju sličan posao i imaju slične životne ciljeve, ne moraju nužno imati iste stresore, ali ni iste reakcije na konkretan stresor.

Gotovo da nema osobe koja se u svom životu ne susretne sa problemima ili izazovima, a nošenje sa nekima od njih nije lak zadatak i može da rezultira patnjom ili odustajanjem od pronalaženja rešenja. Međutim, brojni su primeri uspešnog prevazilaženja čak i izrazito teških i traumatičnih okolnosti.  Ljudi imaju potencijal da se uspešno nose sa problemima, čak i kada su oni izuzetno složeni. Ova sposobnost izlaženja na kraj sa problemima i relativno brzog oporavka od stresa se u psihologiji naziva rezilijentnost, odnosno psihološka otpornost. Kada govorimo o psihološkoj otpornosti važno je imati na umu da to nije osobina sa kojom se rodimo, nego je u pitanju sposobnost koja se može razvijati i uvežbavati tokom života, u skladu sa našim potrebama i osobinama.

O tome šta podrazumevamo pod psihološkom otpornošću, kako možemo da je razvijamo na nivou pojedinca, ali i na nivou zajednice, govoriće psihološkinje Dragana Brdarić i Dragica Jovišević, saradnice Psihološkog centra SELF iz Sombora i Novog Sada.

Dragana Brdarić je diplomirana psihološkinja masterka sa kliničko-psihoterapijskim usmerenjem. Edukovana iz transakciono-analitičkog i integrativnog pristupa u psihoterapiji, kao i iz racionalno-emotivno-bihejvioralne terapije. Poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti psihološko-savetodavnog rada koje je stekla angažmanom u Centru za traumu u Novom Sadu. Autorka i trenerka u brojnim projektima namenjenim psihološkom osnaživanju. Kao saradnica u nastavi u Višoj školi za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu je stekla iskustvo u edukativnom radu. Pored angažmana u domenu primenjene psihologije bavi se naučnim radom. Doktorantkinja je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu sa visokom naučnom produkcijom.

Dragica Jovišević je zaposlena u Institutu za javno zdravlje Vojvodine i Psihološkom centru SELF. Diplomirana psihološkinja masterka u oblasti socijalne psihologije zdravlja (Univerzitet u Provansi, Francuska). Prva radna iskustva stekla je u francuskim institucijama i udruženjima građana gde se bavila unapređenjem mentalnog i fizičkog zdravlja kroz primenu psiholoških znanja i veština. Autorka je brojnih psiholoških edukativnih sredstava za decu i mlade.

Poseduje završen napredni kurs iz Integrativno-transakcionog pristupa psihoterapiji, kao i početni kurs iz REBT-a (Racionalno-emotivno-bihejvioralne terapije). Sertifikovana je trenerka asertivnog treninga.

Organizator programa je Fondacija "Danilo Kiš" u saradnji sa Psihološkim centrom SELF iz Sombora i Novog Sada.