6. jun, 19.30 - Prijavi se na besplatne studije u Danskoj

Share


U ponedeljak, 6. juna 2016. godine, sa početkom u 19.30 sati u Omladinskom klubu "Skladište" Fondacije "Danilo Kiš" održano je predstavljanje mogućnosti studijskih boravaka u Danskoj, kao i u SAD.

Danska je jedna od najbogatijih država na svetu, a studiranje objedinjuje tradicionalna predavanja i vežbe radom na individualnim projektima, debatovanjem, rešavanjem problema, učenjem iz konkretnih primera i stručnom praksom. Uz diplomu dodiplomskog studija svaki student će imati barem 6 meseci radnog iskustva u struci koje će steći u kompanijama u Danskoj i Evropskoj uniji, a u pronalasku prakse pomaže ti i fakultet.

Osim programa u Danskoj (eduka.ba/clanak.aspx?DocID=499), predstavićemo i mogućnosti studijskih boravaka u Sjedinjenim Državama i programima koje nudi GoCampUS (gocampus.us/) organizacija koja priprema međunarodne studente za upis na odabrane fakultete u SAD.

Programe predstavljanja organizuje agencija Experience Education (experience.edu.rs/program.html; facebook.com/experienceworkandtravel/?fref=ts) iz Novog Sada koja sarađuje sa partnerskim univerzitetima u Danskoj i organizacijom GoCampUS. Program je podržala Fondacija "Danilo Kiš" putem konkursa "Radna soba".