24. maj, 18.00 - KAŽI A: NENASILNOM KOMUNIKACIJOM PROTIV NASILJA

Share


U okviru Ciklusa psiholoških predavanja "Kaži A" Fondacija "Danilo Kiš" u saradnji sa Centrom za socijalni rad i podršku porodici Subotica u maju organizuje predavanje na temu "Nenasilnom komunikacijom protiv nasilja". Predavanje, namenjeno osnovcima i srednjoškolcima, održaće psiholog Boris Telečki u utorak, 24. maja 2016. godine sa početkom od 18 časova u Omladinskom klubu "Skladište". Ulaz je slobodan.

„Ne činite drugima ono što ne želimo da oni čine nama”.

Konfučije

Nasilje ili zlostavljanje podrazumeva svako ponašanje ili radnju učinjenu protiv nečije volje, a koje ga ugrožava: psihički, fizički, seksualno, ekonomski, ili ugrožava njegovo spokojstvo. Reč nasilje dolazi od reči sila, i označava odnos između dveju strana u kome jedna strana upotrebom ili samom pretnjom upotrebe sile utiče na drugu stranu.

U modernom dobu tempo života je brz, nemamo vremena ni da saslušamo jedni druge a kamoli da čujemo. To stvara pogodno tlo za konflikte pa i burna, nasilna reagovanja. Pored ovog ekstrema česta je i reakcija izbegavanja svake komunikacije koja liči na konfliktnu ili podređivanja potrebama jačeg. Da li je moguće pomiriti ove dve krajnosti i uspostaviti optimalnu reakciju? Jeste, odgovor je nenasilna (asertivna) komunikacija.

Boris Telečki će tokom predavanja govoriti o tome šta je sve nasilje, o osnovama asertivne komunikacije i zalaganju za sebe na adekvatan način.

Boris Telečki je diplomirani psiholog, edukant četvrte godine edukacije za psihodramskog psihoterapeuta pod supervizijom. Zaposlen je u Centru za socijalni rad Subotica, pri Centru za savetovanje i podršku porodici, gde se bavi individualnim, savetodavno-psihoterapijskim radom. Edukovan za rad sa ženama žrtvama porodičnog nasilja, potencijalnim usvojiteljima kao i za tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima. U okviru svog profesionalnog angažmana imao je prilike da radi sa pojedincima iz pomenutih populacija, grupno i individualno, da vodi psihodramsku grupu sa adolescentima, kao i grupno savetovanje sa HIV pozitivnim osobama u okviru NVO "Stav plus".