22-24. avgust - OSLIKAVANJE ŠKOLE "ŽARKO ZRENJANIN"

Share


U okviru Kulturne kampanje Fondacije "Danilo Kiš" pod nazivom "Pazite na kulturu, kultura pazi na vas" od 22. do 24. avgusta 2016. godine izvedeno je oslikavanje zidova grafiti tehnikom Osnovne i srednje škole "Žarko Zrenjanin" Subotica. Autor crteža i izvođač radova je Dejan Stojšić, grafiti umetnik iz Subotice.

Kulturna kampanja "Pazite na kulturu, kultura pazi na vas" u organizaciji Fondacije "Danilo KIš" se ostvaruje u različitim javnim prostorima u Gradu, kao što su školska dvorišta, parkovi, javni gradski prevoz i slično, a ima za cilj da promoviše kulturu među stanovnicima Grada, upozna ih sa subotičkim autorima mlađe generacije, podstakne, pre svega mlade, na umetničko stvaralaštvo, te oplemeni svakodnevicu sugrađana.

Projekat je organizovala Fondacija "Danilo Kiš" u saradnji sa Osnovnom i srednjom školom "Žarko Zrenjanin" Subotica.