29. oktobar, 18.00 – HRIZANTEMA: FILOZOFSKI KLUB “NOVI SURFERI“: SMRT

Share


Oktobarski Filozofski klub “Novi surferi” Fondacije “Danilo Kiš” na temu “Smrt” biće ovoga puta specijalno održan u okviru ovogodišnjeg IV Festivala filmova jeze i fantazije “Hrizantema” u subotu, 29. oktobra 2016. godine od 18 sati u Filmskom klubu “Orient” Art bioskopa “Aleksandar Lifka”. Ulaz je slobodan, a učešće besplatno.

Voditelj Filozofskog kluba "Novi surferi" je Boris Čegar, profesor filozofije.

Filozofski klub "Novi surferi" je namenjen onima koji žele da se poduče konstruktivnoj i kreativnoj komunikaciji i aktivnom slušanju, razviju veštinu vođenja otvorenog dijaloga i argumentovane rasprave, unapređuju govorne i komunikacione veštine, uče kako da oblikuju misao u reč, nauče kako se gradi dobar argument, steknu samopouzdanje i otvorenost za drugačije mišljenje, osete atmosferu kvalitetne rasprave, nauče nešto novo na zadatu temu, preispituju svoja uverenja i stavove, te svetu pristupaju kritički i kreativno.

Organizator Filozofskog kluba "Novi surferi" je Fondacija "Danilo Kiš", a Festivala filmova jeze i fantazije “Hrizantema” Art bioskop “Aleksandar Lifka”.