29. septembar, 20.00 - Filozofski klub "Novi surferi": Šta mogu da znam?

Share


Šesti susret Filozofskog kluba "Novi surferi" biće održan u četvrtak, 29. septembra 2016. godine sa početkom u 20.00sati u Omladinskom klubu “Skladište“ Fondacije "Danilo Kiš". Tema petog susreta je: Šta mogu da znam?  Epistemološka tema o uslovima mogućnosti znanja, o njegovom karakteru, obimu, izvoru...

Voditelj Filozofskog kluba "Novi surferi" je Boris Čegar, profesor filozofije.

Učešće je besplatno.

Filozofski klub "Novi surferi" je namenjen onima koji žele da: se poduče dobroj komunikaciji i aktivnom slušanju, uče kako da oblikuju misao u reč, zadobiju samopouzdanje i otvorenost za drugačije mišljenje, razviju veštinu vođenja otvorenog dijaloga i argumentovane rasprave, unapređuju svoje govorne i komunikacione veštine, nauče kako se gradi dobar argument, osete atmosferu kvalitetne rasprave, te svetu pristupaju kritički i kreativno.

Organizator Filozofskog kluba "Novi surferi" je Fondacija "Danilo Kiš".