26. novembar, 20.00 - Filozofski klub "Novi surferi": "Šta je čovek?"

Share


Novembarski Filozofski klub "Novi surferi" na temu "Šta je čovek?" održan je u subotu, 26. novembra 2016. godine sa početkom u 20 časova u Omladinskom klubu “Skladište“ Fondacije "Danilo Kiš".

Šta je čovek? Zoon politikon, homo sapiens sapiens, homo faber, homo ludens, homo religiosus? Da li je moguće biće čoveka odrediti kroz pojavne oblike njegovog trajanja kroz istoriju? Postoje li osnovni fenomeni ljudskog postojanja ili određivanje prirode čoveka zavisi od referentne kulture? Iscrpljuje li savremeni svet čovekovog života sve potencije ljudskog postojanja ili ima neaktualizovanih mogućnosti? Da li je tehnika u vidu primenjene nauke - tehnologije krajnje razrešenje čovekove suštine?

Voditelj Filozofskog kluba "Novi surferi" je Boris Čegar, profesor filozofije.

Filozofski klub "Novi surferi" je namenjen onima koji žele da: se poduče dobroj komunikaciji i aktivnom slušanju, uče kako da oblikuju misao u reč, zadobiju samopouzdanje i otvorenost za drugačije mišljenje, razviju veštinu vođenja otvorenog dijaloga i argumentovane rasprave, unapređuju svoje govorne i komunikacione veštine, nauče kako se gradi dobar argument, osete atmosferu kvalitetne rasprave, te svetu pristupaju kritički i kreativno.

Organizator Filozofskog kluba "Novi surferi" je Fondacija "Danilo Kiš".