2. decembar, 19.30 - USKLADIŠTI SVOJU IDEJU: DRUŠTVO, EKOLOGIJA I MODERNO DOBA

Share


U okviru stalno otvorenog konkursa "Uskladišti svoju ideju", kojim Fondacija "Danilo Kiš" podržava mlade Subotičane u realizaciji njihovih ideja u oblasti kulture, umetnosti i nauke, predavanje na temu "Društvo, ekologija i moderno doba" održale su Miljana Crnogorac i Sanela Simeunović, apsolventkinje sociologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Neke od tema kojima su se Miljana i Sanela bavile su: društvo kao proizvođač ekoloških problema, hrana, automobili, krupna industrija, uzroci gladi u svetu...

Predavanje je održano u petak,  2. decembra 2016. godine sa početkom u 19.30 časova u Omladinskom klubu „Skladište“ Fondacije "Danilo Kiš"

Moderno doba nam je pored tehnoloških novina, koje su bez sumnje olakšale svakodnevni život i komunikaciju, donelo i velike ekološke probleme, ali i rizike od istih. Najveći problem ogleda se u činjenici da se oni šire na celu planetu, bez obzira na to gde su nastali. Rizici od ekoloških katastrofa ne poznaju i lako prelaze geografske granice, ipak taj luksuz da rizike smanje na najmanju moguću meru imaju bogatije zemlje, dok teritorije zemalja "Trećeg sveta" predstavljaju kontejnere za odlaganje svetskog otpada.