14. februar, 17h: Radionica: “Porodično nasledstvo”

Share


Radionicu su vodile: Milana Jovićević i Karolina Vörös


Učesnici su na iskustvenoj radionici otkrili koji problem može da predstavlja poreklo u porodičnom stablu, ponavljajući se generacijama. Istraživalo se šta se sve od svojih ličnih “sudbinskih” događaja možda nasledilo od predaka i koja su njihova značenja: šabloni u partnerskim odnosima, značajni datumi ili godina života koja se ponavlja kod raznih članova rodbine, bolesti ili nesreće i druge vezane teme. U radu se kombinovao transgeneracijski pristup i psihodramska akcija (ulaženje u uloge, zamena uloga i dr).
Radionica porodično nasledstvo je održano u Omladinskom klubu “Skladište” u utorak, 14. februara sa početkom u 17 časova.

Milana Jovićević je dipl. psihološkinja i psihodramska terapeutkinja. Radi sa decom predškolskog uzrasta, drži psihodramske radionice za omladinu, radionice i predavanja za roditelje o psihološkim i razvojnim temama.

Karolina Vörös je psihološkinja i psihodramska psihoterapeutkinja. Ima iskustvo u radu sa raznim grupama, u okviru psihodramske psihoterapijske grupe.