21. mart 2017, 19.00 - JAVNI ČAS HORA SAVREMENE MUZIKE: KANON KAO PRAVILO

Share


Javni čas Hora savremene muzike Fondacije “Danilo Kiš” održan je u Omladinskom klubu “Skladište” u utorak, 21. marta 2017. godine sa početkom u 19 časova. Muzički oblik kojim su se polaznici bavili tokom pet meseci, koliko se članovi Hora okupljaju, je kanon, te su zainteresovanim posetiocima predstavili svoja znanja i naučene kanonske kompozicije.

Na Javnom času su se uz vesele, mlade, hrabre i raspevane članove Hora predstavili i njihovi prijatelji koji su predvođeni subotičkim kompozitorom Konstantinom Stefanovićem, profesorom kontrapunkta i muzičkih oblika u Muzičkoj školi u Subotici, improvizovali i publici predstavili pravila kanona.

Kanon je oblik višeglasne muzičke kontrapunktske kompozicije u kojoj jedan ili više glasova imitiraju početni. Imitacije mogu biti na različitim intervalima, ali u najvećem broju slučajeva one su na intervalu prime ili oktave.

Hor vodi Melanija Jakšić, profesorka solfeđa i muzičke kulture. 

Hor savremene muzike stalno prima nove članove a učešće je besplatno.