11. april, 20.00 - Filozofski klub "Novi surferi": Šta je politika?

Share


Aprilski Filozofski klub "Novi surferi" na temu "Šta je politika?" biće održan u utorak, 11. aprila 2017. godine sa početkom u 20 časova u Omladinskom klubu “Skladište“ Fondacije "Danilo Kiš".

Politika u najširem smislu označava aktivnost kroz koju ljudi stvaraju, čuvaju, sprovode ili menjaju pravila po kojima žive. Kao takva označava prvenstveno društvenu aktivnost, koja je s jedne strane bitno vezana uz postojanje različitosti i konflikata, a s druge strane spremnosti na kompromis i konsenzus. Politika je i proces i metod sticanja i održavanja podrške javnosti.

Evo nekoliko mišljenja klasičnih političkih mislilaca:

Heraklit: Zakone (politički sistem) treba braniti žešće nego gradske zidine.
Sokrat: Politika kao javno delovanje, javni život, uzorno delovanje, obrazovanje mladih.
Platon: Državnik kao vaspitač, politika kao obrazovanje.
Aristotel: Zakonodavac, onaj koji propisuje politički sistem, kao mudrac koji deluje za opšte dobro.
Hobs: Država kao Levijatan, politika kao posledica društvenog ugovora.
Mor: Utopija, društvo pravde i solidarnosti.
Makijaveli: Vladalac, politika kao tehnika osvajanja, održanja i uvećanja društvene moći.

Voditelj Filozofskog kluba "Novi surferi" je Boris Čegar, profesor filozofije.

Učešće je besplatno.

Filozofski klub "Novi surferi" je namenjen onima koji žele da: se poduče dobroj komunikaciji i aktivnom slušanju, uče kako da oblikuju misao u reč, zadobiju samopouzdanje i otvorenost za drugačije mišljenje, razviju veštinu vođenja otvorenog dijaloga i argumentovane rasprave, unapređuju svoje govorne i komunikacione veštine, nauče kako se gradi dobar argument, osete atmosferu kvalitetne rasprave, te svetu pristupaju kritički i kreativno.

Organizator Filozofskog kluba "Novi surferi" je Fondacija "Danilo Kiš".