21. jun, 19.00 - RADIONICA: “KNJIGA VAS POSEĆUJE”

Share


U sredu, 21. juna 2017. godine u Omladinskom klubu "Skladište" Fondacije "Danilo Kiš" sa početkom u 19 sati održana je Radionica “Knjiga vas posećuje” u organizaciji Grupe za podršku mladim LGBT osobama "IZAĐI" iz Novog Sada.

“Knjiga vas posećuje” je aktivnost koja je dizajnirana tako da podstakne promišljanja na temu diskriminacije, stereotipa i predrasuda kroz radionice, sa posebnim osvrtom na životna iskustva osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta kroz razgovor sa „živim knjigama“. Radionica prati principe učenja kroz iskustvo i dovodi “knjige” koje će biti na raspolaganju “čitaocima/teljkama”, tj. pripadnike/ce LGBT populacije (lezbejka, gej muškarac, biseksualna osoba, transrodna/transpolna osoba i osoba koja živi sa HIV-om).

Koncept Žive biblioteke funkcioniše baš kao prava biblioteka, gde čitaoci/teljke dolaze da pozajme “knjigu” na određeno vreme, sa tom razlikom da su ovaj put knjige ljudi koji su spremni da ispričaju svoju priču. Ovom metodologijom, “čitaoci/teljke” se upuštaju u otvoreni dijalog sa “knjigama”, imaju prilike da postavljaju pitanja, da provere svoje stavove i možda ih i promene, a sigurno i da nauče nešto novo.

Radionicu “Knjiga vas posećuje” organizuje Grupa za podršku mladim LGBT osobama "IZAĐI" iz Novog Sada kroz projekat "Unapređenje razumevanja položaja LGBT populacije u Srbiji". Projekat ima za cilj da doprinese vidljivosti diskriminacije i svakodnevnih životnih problema sa kojima se suočavaju LGBT osobe u Srbiji, kroz uspostavljanje dijaloga između aktivista/kinja ove organizacije i mladih osoba u Srbiji.