8. septembar, 20h - Novi surferi: Imati ili biti

Share


Septembarski Filozofski klub "Novi surferi" na temu "Imati ili biti" bio je održan u petak, 8. septembra 2017. godine sa početkom u 20 časova u Savremenoj galeriji Subotica kao deo pratećih programa izložbe Kolekcija: 55 razloga za razmišljanje o prošlosti i sadašnjosti, kojom je SGSU obeležila 55 godina rada. Na ovoj izložbi predstavljena je i grafika Imati ili biti umetničkog para Dejana Anđelkovića i Jelice Radovanović, koja je nastala u Grafičkom ateljeu SGSU.

Imati ili biti je naslov čuvenog filozofsko-antropološkog dela Erika Froma u kome on izlaže osnovne fenomene čovekovog postojanja viđene kroz prizmu dva osnovna egzistencujalna modusa - imanja i bivstovanja. Imati ili biti je egzistencijalna disjunkcija, odlučujuća za suštinu čovekovog postojanja - na način posedovanja ili na način bivstvovanja. Imati ili biti je dilema koje svaka osoba treba da bude svesna kao uslova mogućnosti lične slobode - u simulakrumu posedovanja ili istini bivstvovanja. Kada se ovako postavi, stvar izgleda kao da je već odlučena: valja biti, ne valja imati. No, da li je izbor moguć, ili tačnije, da li se uopšte radi o izboru...

Erih From "Imati ili biti": http://www.skripta.info/wp-content/uploads/2016/03/Erich-Fromm-imati-ili-biti.pdf


Voditelj Filozofskog kluba Novi surferi je Boris Čegar, profesor filozofije.


Filozofski klub Novi surferi Fondacije "Danilo Kiš" je namenjen onima koji žele da: se poduče dobroj komunikaciji i aktivnom slušanju, uče kako da oblikuju misao u reč, zadobiju samopouzdanje i otvorenost za drugačije mišljenje, razviju veštinu vođenja otvorenog dijaloga i argumentovane rasprave, unapređuju svoje govorne i komunikacione veštine, nauče kako se gradi dobar argument, osete atmosferu kvalitetne rasprave, te svetu pristupaju kritički i kreativno.

Učešće je besplatno.